Icon. The Trinity of the Old Testament.1867.
Icon. The Trinity of the Old Testament.1867.
Made to the order of Metropolitan Platon