Eustathius Golovkin. St. Sergius of Radonezh. Icon. 1591
Eustathius Golovkin. St. Sergius of Radonezh. Icon. 1591