Tray  “Ornate”. 1977.
Tray “Ornate”. 1977.
N.N. Goncharova. Moscow region, village Zhostovo