Tray. 19th century
Tray. 19th century
Vishnyakov workshop. Moscow province, Zhostovo village