P.A. Stroyeva. Cat.
P.A. Stroyeva. Cat.
1978. Kursk Region, Khozhlya village.