V.V. Korneyev. Decorative vessels “Foma and Eryema”.
V.V. Korneyev. Decorative vessels “Foma and Eryema”.
Gusevsky Crystal factory. Gus-Khrustalny. Vladimir region.